Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học và tổ chức lễ trao giải cho sinh viên đạt giải cuộc thi “Nhà đầu tư thành công trên Sàn giao dịch chứng khoán ảo”   11/23/2015 10:30:19 AM

Ngày 17/11/2015, Tại Phòng Bảo vệ Luận án số 3, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Quản trị rủi ro trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam hiện nay”

Hội thảo đã thành công tốt đẹp với ba nội dung:

- Quản lý Nhà nước đối với rủi ro trên thị trường tài chính

- Quản trị rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại

- Quản trị rủi ro trong hoạt động của các doanh nghiệp và các vấn đề khác

Các bài tham luận gắn với các chủ đề đã được Hội thảo trao đổi, thảo luận. Các  diễn giả là các thầy cô trong Khoa Tài chính – Ngân hàng và các nghiên cứu sinh đang sinh hoạt tại các Bộ môn trong Khoa. Các diễn giả đã trình bày nghiên cứu của mình và nhận được rất nhiều góp ý của Hội thảo. Điều này có ý nghĩa quan trọng cho cho công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Đồng thời, Khoa tổ chức lễ trao giải cho các bạn sinh viên đã đạt giải cho cuộc thi “Nhà đầu tư thành công trên Sàn giao dịch chứng khoán ảo” với cơ cấu giải thưởng như sau:

Giải thưởng được trao cho 10 nhà đầu tư có giá trị tài sản lớn nhất, sau đây là 05 bạn đạt giải cao nhất

- 1 Giải Nhất: Nguyễn Đăng Phong

- 1 Giải Nhì:  Nguyễn Thị Thơm

- 3 Giải Ba:  Bùi Thủy, Nguyễn Trung Thuật, Đặng Thị Thu