HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA SV KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM HỌC 2015 - 2016   4/13/2016 2:19:21 PM
 Ngày 09/04/2016 Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức thành công Hội nghị Báo cáo kết quả NCKH của sinh viên năm học 2015 – 2016. Trong thời gian nghiên cứu 6 tháng, được sự hướng dẫn nhiệt tình của các giáo viên trong Khoa Tài chính Ngân hàng đã có 41 nhóm sinh viên có sản phẩm. Trong đó, 18 nhóm SV khoa TCNH và 23 nhóm sinh viên các Khoa khác như Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Quản trị nhân lực...

Trong 41 sản phẩm NCKH có 39 đề tài được đăng kỷ yếu NCKH sinh viên của Trường Đại học Thương mại (đạt điểm 8 trở lên)

Hội đồng Khoa học Khoa đã chọn được 6 đề tài xuất sắc nhất báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị.

Kết thúc hội nghị, Hội đồng Khoa học Khoa đã thống nhất lựa chọn 4 Đề tài gửi đi dự thi cấp Trường, bao gồm:

STT

Nhóm nghiên cứu

Lớp HC

Tên đề tài

GV Hướng dẫn

1

Khương Mỹ Linh
Hoàng Huệ Chi

50DD
50DD

Phân tích các yếu tố tài chính nội tại tác động tới thị giá cổ phiếu của các công ty cổ phần ngành cao su tại Việt Nam

TS. Phạm Tuấn Anh

2

Đinh Thị Hương Loan
Trần Thị Trang
Đàm Thị Minh

49H6
49H6
49H6

Tâm lý đám đông trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

ThS. Lê Đức Tố

3

Phạm Thị Phương Thảo
Nguyễn T Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Ngọc

49H6

Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của các công ty ngành bất động sản đang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Hữu Thao

4

Lại Thị Xuân
Trần Thị Thảo
Nguyễn Phương Thảo

50H4

Tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội của sinh viên đại học Thương Mại

TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh