KẾT QUẢ NCKH CỦA SV KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM HỌC 2015 - 2016   4/13/2016 2:27:16 PM
 
Khoa Tài chính - Ngân hàng            
                 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016
 
                 
STT Họ và tên Lớp hành chính Khoa quản lý Đề tài Mã ĐT Giáo viên hướng dẫn Điểm Ghi chú
1 Vũ Thị Thanh Thủy
 Chu Thị Thảo
 Trần Vũ Hà Thu
48U1  48U1 48U1 U Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tại Việt nam hiện nay và đề xuất giải pháp H.QTTC.01 Th.S Đặng Thu Trang 8,2  
2 Khương Mỹ Linh
Hoàng Huệ Chi
50DD
50DD
D Phân tích các yếu tố tài chính nội tại tác động tới thị giá cổ phiếu của các công ty cổ phần ngành cao su tại Việt Nam H.QTTC.02 T.S Phạm Tuấn Anh 9  
3 Nguyễn Thị Thảo
Trịnh Thị Phương        
Vũ Thị Thu
49S2
49S2
49S2
S Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sau khi gia nhập WTO H.QTTC.03 Th.S Trịnh Công Sơn 8,2  
4 Trần Thị Thương
  Nguyễn Thị Hoàn   
49S2       49S1       S Thực trạng đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Prudential. H.QTTC.04 Th.S Trịnh Công Sơn 8  
5 Bùi Thúy Anh  
  Nguyễn Thị Hồng Bộ
49T5      49T4 T Các vấn đề về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam H.QTTC.05 Th.S Trịnh Công Sơn 8,4  
6 Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị An
Lê Thị Lan Anh
48U2
48U2
48U3
U Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh H.QTTC.06 Th.S Đàm Thị Thanh Huyền 8  
7 Nguyễn Thị Trang 
     Trần Thị Vân
48U5 48U3 U Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tại công ty BH nhân thọ Manulife H.QTTC.07 Th.S Đàm Thị Thanh Huyền 8,3  
8 Ngô Thị Lan Hương
Vũ Thị Thu Hà
Bùi Thị Thùy Linh
49S5
49S5
49S3
S Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của NHTMCP Ngoại thương Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế giai đoạn 2010-2015 H.QTTC.08 Th.S Ngô Thị Ngọc 8,2  
9 Hoàng Thị Hường
Ngô Thị Thu Hiền 
49S5
49S5       
S Thực trạng vấn đề lãi suất tiền gửi  ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 H.QTTC.09 Th.S Ngô Thị Ngọc 8  
10 Trần Ngọc Anh
Đoàn Thị Mai
Nguyễn Mai Anh
49S5      49S5      49S3 S Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam H.QTTC.10 Th.S Ngô Thị Ngọc 8,3  
11 Nguyễn Thị Hương   
    Lê Thị Tuyết          Nguyễn Thị Thu Huyền
48H4 48H4 48H2 H Thực trạng hoạt động và giải pháp phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm Bancassurance tại công ty bảo hiểm BIC H.QTTC.11 Th.S Đỗ Phương Thảo 8,5  
12 Lê Ngọc Long
Vũ Huy Hoàng
48H5
48H5 
H Nâng cao hiệu quả quy trình tín dụng đối với doanh nghiệp của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam H.QTTC.12 Th.S Đỗ Phương Thảo 8,3  
13 Phùng Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng
Đinh Thị Thúy Nga
49S2       49S4      49S3     S Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình phát triển tín dụng nông nghiệp nông thôn tại xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương H.QTTC.13 Th.S Nguyễn Thị Minh Thảo 8,6  
14 Lê Thị May
 Vương Quỳnh Mai
49A2
49A4
A Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự toán dự án đầu tư của công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Thăng Long H.QTTC.14 Th.S Ngô Thùy Dung 8,2  
15 Phạm Thị Ánh
Nguyễn Thị Vân Anh
Lê Thị Hồng Điệp
49A4
49A3
49A4
A Ứng dụng quản trị tài chính tại các hộ gia đình kinh doanh theo mô hình VAC H.QTTC.15 Th.S Ngô Thùy Dung 8  
16 Lê Nhật Linh
 Nguyễn Thị Loan           Lê Thùy Linh
49A2 49A5 49A1 A Các vấn đề về chi phí tài trợ, các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí tài trợ của doanh nghiệp tại Việt Nam. H.QTTC.16 Th.S Ngô Thùy Dung 8,2  
17 Đinh Thị Hương Loan
Trần Thị Trang
Đàm Thị Minh
49H6
49H6
49H6
H Tâm lý đám đông trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội H.NHCK.01 Lê Đức Tố 8,8  
18 Phạm Mai Duyên
Phùng Thị Hạnh Dung
Phùng Thị Thu Trang
50HH
50HH
50HH
H Thực trạng công bố thông tin trên TTCK Upcom H.NHCK.02 Lê Đức Tố 8,5  
19 Tạ Thị Tài Linh
Vũ Thị Khánh Huyền
Hà Thị Liên
49S5
49S5
49S4
S Nghiên cứu tác động các hình thức chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu của 30 công ty cổ phần niêm yết tại HOSE H.NHCK.03 Lê Đức Tố 8,3  
20 Tô Thị Hà
Phan Thị Thùy Dung
Trần Như Quỳnh
49S1
49S1
49S1
S Nghiên cứu phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế H.NHCK.04 Lê Nam Long 8,5  
21 Đỗ Văn Thực 49P3 FP Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam H.NHCK.05 Lê Nam Long 8,1  
22 Phan Mạnh Hùng
Đỗ Thị Khánh Chi
Lê Tất Thành
48H1
48H1
48H1
H Chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội H.NHCK.06 Đặng Thị Minh Nguyệt 8  
23 Nguyễn Thanh Thủy 48H2 H Thực trạng rủi ro về sở hữu chéo của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam H.NHCK.07 Đặng Thị Minh Nguyệt 8,7  
24 Đỗ Thị Mận
Nguyễn Thị Trinh
Dương Thị Trang
48H3
48H3
48H3
H Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của ngân hàng TMCP Liên Việt giai đoạn 2012-2014 H.NHCK.08 Vũ Ngọc Diệp 8,5  
25 Vũ Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Trà My
Trần Thị Bích Ngọc
49H2
49H2
49H2
H Rủi ro đạo đức trong kinh doanh chứng khoán trên TTCK Việt Nam H.NHCK.09 Đặng Thị Lan Phương 8  
26 Đinh Văn Công
Trần Trung Dũng
49H2
49H2
H Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Eximbank - Chi nhánh Hà Nội H.NHCK.10 Đặng Thị Lan Phương 8  
27 Nguyễn Thị Ngọc    
Nguyễn Thị Nhài      
Phạm Thị Ngân
49S1  49S2   49S1 S Các nhân tố ảnh hưởng dến thù lao ban giám đốc tại các công ty cổ phần niêm yết trên TTCK tại Việt Nam H.TCDN.01 Vũ Xuân Thủy 8  
28 Nguyễn Thị La          
 Mai Đức Huy
49H3 49H4 H Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu sữa công ty cổ phần sữa Vinamilk H.TCDN.02 Nguyễn Hữu Thao 8  
29 Trần Thị Thuận   
Nguyễn Thị Hảo    
 Hoàng Thị Minh Trang
49S2
49S2      49S5         
S Lý thuyết và thực trạng trong điều hành chính sách tiền tệ và kiểm soát lạm phát H.TCDN.03 Đỗ Thị Diên 8  
30 Đào Thị Thu Trang   
Đào Thị Hồng 
49S5 S Nghiên cứu diễn biến và ảnh hưởng của lạm phát ở Việt Nam thời gian qua H.TCDN.04 Đỗ Thị Diên 8  
31 Trần Thị Hòa
Đinh Thị Thu Hương
50H3
50H6
H Phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của công ty Bảo việt Nhân thọ H.TCDN.05 Vũ Xuân Dũng 8  
32 Phạm Thị Phương Thảo
Nguyễn T Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Ngọc
49H6 H Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của các công ty ngành bất động sản đang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh H.TCDN.06 Nguyễn Hữu Thao 9  
33 Đoàn Thị Nhung      
Công Thị Tố Quỳnh  
Trương Thị Vân
49S5         49S5          49S4 S Ảnh hưởng của các nhân tố đến lãi suất tín dụng ở Việt Nam trong thời gian gần đây  H.TCDN.07 TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh  8,2  
34 Lại Thị Xuân
Trần Thị Thảo
Nguyễn Phương Thảo
50H4 H Tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội của sinh viên đại học Thương Mại H.TCDN.08 TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh  8,8  
35 Lê Thị Hương     
Nguyễn Thị Huyền
49S4 S  thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thanh Hóa H.TCDN.09 TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh  8,3  
36 Vũ Thị Ngọc Tiếp
 Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
49H5 H Nghiên cứu đánh giá Bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam H.TCDN.10 PGS.TS Lê Thị Kim Nhung 8,5  
37 Trịnh Thị Bình 49N3 N Quản lý tài chính đối với sinh viên trường đại học Thương Mại H.TCDN.11 Lê Hà Trang 7,5  
38 Bùi Thị Hải Yến
Đỗ Thị Mai Anh
Nguyễn Thị Minh Chi
50H4 H Diễn biến lãi suất tín dụng trên thị trường tín dụng Việt nam H.TCDN.12 Lê Hà Trang 8  
39 Phạm Thùy Linh     
Dương Phương Vi
Nguyễn Thị Loan
49H1 H Mô hình cho vay theo nhóm Grameen và bài học kinh nghiệm cho tài chính vi mô ở Việt Nam hiện nay H.TCDN.13 Trần Thị Thu Trang          8,6  
40 Trần Diệu Hương
Lê Thùy Linh
50H4 H Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay H.TCDN.14 Trần Thị Thu Trang          7,3  
41 Đỗ Đức Anh       
Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Thị Giang
49H2 49H6 49H2 H Những tác động của việc gia nhập WTO đối với thu NSNN Việt Nam hiện nay và hướng hoàn thiện H.TCDN.15 Trần Thị Thu Trang          8  
                 
                 
                 
                 
              Trưởng Khoa  
                 
                 
                 
                 
            PGS, TS Lê Thị Kim Nhung