Kết quả hoạt động Khoa học công nghệ   11/13/2015 2:41:19 PM

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CỦA KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

1. Các giáo trình đã xuất bản

 

STT

Tên giáo trình

NXB

Năm XB

1

Quản trị tài chính quốc tế

ĐH Quốc gia HN

2000

2

Lý thuyết tài chính tiền tệ quốc tế

ĐH Quốc gia HN

2000

3

Tiền tệ và ngân hàng

Thống kê

2003

4

Lí thuyết tài chính tiền tệ

Thống kê

2003

5

Tài chính doanh nghiệp thương mại

Thống kê

2005

6

Thanh toán và tín dụng quốc tế

Thống kê

2006

7

Thị trường chứng khoán

Thống kê

2006

8

Quản trị tài chính

Thống kê

2007

9

Thị trường chứng khoán

Thống kê

2009

10

Kinh doanh chứng khoán

Thống kê

2009

11

Tài chính quốc tế

Thống kê

2010

12

Tài chính công

Thống kê

2010

13

Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại

Thống kê

2011

14

Thanh toán trong thương mại điện tử

Thống kê

2011

15

Nhập môn Tài chính tiền tệ

Thống kê

2012

16

Tài chính doanh nghiệp

Thống kê

2013

17

Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu

Thống kê

2014

18

Tài chính công (Tái bản có bổ sung)

Thống kê

2015

 

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

    - Đề tài cấp bộ và trọng điểm cấp bộ: 22

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Ghi chú

1

Một số giải pháp tài chính tín dụng nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam, mã số B2003-39-06

TS Nguyễn Văn Thanh

Nghiệm thu 2004

2

Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn qua kênh thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam, Đề tài Bộ GD&ĐT, mã số B2003-39-41                          

TS Nguyễn Thị Phương Liên

Nghiệm thu 2004

3

Một số giải pháp tài chính tín dụng nhằm kích cầu thị trường nhà ở dân dụng ở nước ta hiện nay, mã số B2004-39-53

TS Nguyễn Văn Thanh

Nghiệm thu 2005

4

Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng ngắn hạn của ngân hàng Ngoại thương nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK của các doanh nghiệp Việt Nam, Đề tài Bộ GD&ĐT,mã số B2005-39-74                                                   

TS Nguyễn Thị Phương Liên

Nghiệm thu 2006

5

Nghiên cứu cơ chế, chính sách tài chính nhằm thúc đẩy sự ra đời và phát triển thị trường giao sau các mặt hàng nông phẩm xuất khẩu chủ lực của nước ta, mã số B2005-39-75

ThS Phạm Tuấn Anh

Nghiệm thu 2006

6

Hoàn thiện phương pháp tình hình tài chính của công ty niêm yết chứng khoán nhằm tư vấn cho các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu, mã số B2006-07-07

TS Nguyễn Văn Thanh

Nghiệm thu 2007

7

Các giải pháp tài chính hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của các DNVVN Việt Nam, Đề tài Trọng điểm Bộ GD&ĐT, mã số B2006-07-10TĐ  

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên

Nghiệm thu 2008

8

Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường thẻ của các NHTM Việt Nam, mã số B2006-07-13

TS Lê Thị Kim Nhung

Nghiệm thu 2008

9

Giải pháp phát triển đa dạng hoá và xã hội hoá các loại hình quỹ hưu trí cho người lao động  ở nước ta trong những năm tới, mã số : B2008-07-58

TS Nguyễn Văn Thanh

Nghiệm thu 2009

10

Nghiên cứu tác động của nguồn vốn đầu tư nước ngoài đến sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam, mã số: B2008-07-48

TS Vũ Xuân Dũng

Nghiệm thu 2009

11

Hoạt động kinh doanh vàng của các NHTM Việt Nam, Mã số B2009-07-78

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên

Nghiệm thu 2010

12

Quản lí thu thuế thu nhâp cá nhân nhằm đáp ứng mục tiêu của Luật quản lí thuế trong giai đoạn hiện nay; B2009-07-80

TS Lê Thị Kim Nhung

Nghiệm thu 2010

13

Chào bán cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam ra công chúng - thực trạng và giải pháp, Mã số B2009-07-70

ThS Nguyễn Thu Thủy

Nghiệm thu 2010

14

Minh bạch trong công bố thông tin của các công ty niêm yết trên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

GS,TS. Đinh Văn Sơn

Nghiệm thu 2011

15

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn trung dài hạn nhằm giảm rủi ro tín dụng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Mã số B2007-07-22

Ths Phùng Việt Hà

 

Nghiệm thu 2011

16

Hoàn thiện cơ chế giám sát tài chính các tập đoàn kinh tế nhà nước, mã số B2010-07-17TĐ

TS Vũ Xuân Dũng

Nghiệm thu 2012

17

Nghiên cứu về các yếu tố tác động quá trình thu hút vốn FDI vào địa bàn Hà Nội, Mã số B2010-07-102

ThS Nguyễn Thùy Linh

Nghiệm thu 2012

18

Phát triển chứng khoán phái sinh cho TTCK Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Mã số B2010-07-103

ThS Lê Nam Long

Nghiệm thu 2012

19

Giải pháp phát triển cung ứng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các NHTM nhà nước ở Việt Nam, Mã số B2010-07-105

ThS Phùng Việt Hà

Nghiệm thu 2012

20

Quản lý Nhà nước đối với thị trường vàng nước ta hiện nay, thực trạng và giải pháp, Mã số B2010-07-114

PGS.TS Nguyễn Văn Thanh

Nghiệm thu 2012

21

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay, Mã số B2011-07-02

PGS. TS Lê Thị Kim Nhung

Nghiệm thu 2013

22

Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật Thị trường chứng khoán, Mã số B2011-07-01

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên

Nghiệm thu 2013

 

   - Đề tài cấp trường: 22

          

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Ghi chú

1

Một số giải pháp hoàn thiện triển khai việc thực hiện chính sách tín dụng  cho sinh viên nghèo Việt Nam

Đào Thị Hồ Hương

Nghiệm thu 2008

2

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế xuất khẩu đối với hàng dệt may sau khi Việt nam gia nhập WTO

Nguyễn Thanh Huyền

Nghiệm thu 2008

3

Hoàn thiện chính sách chi BHXH ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đỗ Thị Diên

Nghiệm thu 2008

4

Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới  và bảo lãnh phát hành chứng khoán của các công ty chứng khoán Việt Nam

Lê Nam Long

 

Nghiệm thu 2008

5

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ việc đấu giá cổ phần của các DNNN cổ phần hóa trên TTCK Việt Nam hiện nay

Trần Thanh Nghị

Nghiệm thu 2008

6

Dịch vụ thanh toán điện tử cho khách hang tại ngân hàng VIB - Thực trạng và giải pháp

Đặng Thị Minh Nguyệt

Nghiệm thu 2009

7

Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Công thương Việt Nam

Vũ Ngọc Diệp

Nghiệm thu 2009

8

Một số giải pháp phát triển hoạt động của công ty Bảo Việt Nhân thọ

Nguyễn Thùy Linh

Nghiệm thu 2009

9

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với DNNVV tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Ba Đình

Nguyễn Thanh Huyền

Nghiệm thu 2009

10

Giải pháp phát triển hoạt động bảo hiểm tại công ty Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

Vũ Xuân Thủy

Nghiệm thu 2010

11

Nghiên cứu cấu trúc và vận hành hệ thống thông tin tại NHTM cổ phần Công Thương Việt Nam

Vũ Ngọc Diệp

Nghiệm thu 2010

12

Đề xuất một số chỉ tiêu lành mạnh hóa tài chính của các công ty cổ phần trong thời kỳ Việt Nam gia nhập WTO

Lê Hà Trang

Nghiệm thu 2011

13

Hoạt động công bố thông tin của công ty chứng khoán HSC

Trần Thanh Nghị

Nghiệm thu 2011

14

Nghiên cứu về dịch vụ bảo hiểm liên kết đầu tư của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam

Lê Thanh Huyền

Nghiệm thu 2012

15

Nghiên cứu hoạt động tín dụng vi mô – Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam (Mã số: CS-2012-72)

Trần Thị Thu Trang

Nghiệm thu 2013

16

Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại các NHTM Việt Nam (Mã số: CS-2012-74)

Vũ Ngọc Diệp

Nghiệm thu 2013

17

Phát triển hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại các công ty quản lý quỹ hiện nay (Mã số: CS-2012-71)

Lê Đức Tố

Nghiệm thu 2013

18

Chính sách quản lý của NHNN đối với hoạt động mua bán vàng miếng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Việt Nam (Mã số: CS-2014-35)

Nguyễn Thanh Huyền

Nghiệm thu 2014

19

Nghiên cứu các công cụ gián tiếp của CSTT - Vận dụng trong kiểm soát lạm phát của NHNN Việt Nam hiện nay (Mã số: CS-2014-34)

Nguyễn Thùy Linh

Nghiệm thu 2014

20

Đánh giá tác động của các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng vay vốn từ công ty tài chính (Mã số: CS-2014-33)

Ngô Thùy Dung

Nghiệm thu 2014

21

Nghiên cứu xây dựng mô hình nhận diện rủi ro tín dụng tiêu dùng của ngân hàng thương mại (Mã số: CS-2015-41)

Lê Nam Long

Nghiệm thu 2015

22

Ứng dụng kỹ thuật quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp (Mã số: CS-2015-42)

Lê Thị Kim Nhung

Nghiệm thu 2015

 

3. Các hội thảo khoa học đã thực hiện

 

STT

Tên hội thảo

Thời gian tổ chức

1

Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán trong môi trường thông tin bất cân xứng

10/2012

2

Những bất ổn trong hệ thống tài chính quốc gia Việt Nam hiện nay

11/2012

3

Hậu khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam - Thực tiễn và các bài học kinh nghiệm

5/2014

4

Những vấn đề đặt ra đối với thị trường tài chính Việt Nam hiện nay

4/2015

5

Quản trị rủi ro trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

11/2015