Kết quả NCKH của sinh viên năm 2014-2015   11/23/2015 10:42:23 AM
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG          
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014-2015 
STT Họ và tên Lớp HC Khoa quản lý Đề tài Mã ĐT  GVHD Điểm Ghi chú
1 Hoàng Quang Tuấn
Uông Biên Thùy
Nguyễn Thị Thu Hà
49H4
49H5
49H5
Khoa H Tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi cho sinh viên tại ngân hàng chinh sách xã hội thành phố Cẩm Phả tại Quảng Ninh - Thực trạng và giải pháp H.TCDN.01 ThS. Trần Thị Thu Trang 8.3  
2 Nguyễn Thị Thùy
Nguyễn Bích Ngọc
Vũ Hà Trang
48H4
48H4
48H4
Khoa H Nghiên cứu thực trạng  M&A(sát nhập) của các ngân hàng thương mại  ở VN trong những năm gần đây. H.TCDN.02 ThS. Vũ Xuân Thủy 8.2  
3 Nguyễn Thị Hải Yến
Đỗ Thị Hải Yến
Phạm Thị Vinh
48H6
48H2
48H6
Khoa H Thực trạng và giải pháp xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay H.TCDN.03 ThS. Lê Hà Trang 8.2  
4 Vũ Thị Hằng Hằng
Nguyễn Thị Khuyên
Phạm Thị Trang
48H6 Khoa H Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần điện tử Bình Hòa H.TCDN.04 ThS. Nguyễn Thùy Linh 8.1  
5 Bùi Đức Trung
Nguyễn Mạnh Tùng
Lê Xuân Linh
48H5
48H3
48H3
Khoa H Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam VINACONEX H.TCDN.05 ThS.Đỗ Thị Diên 8  
6 Lê Thị Thu Hiền
Bùi Thị Hạnh
48H4 Khoa H Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư tư vấn và ĐTXD Bạch Đằng Capital H.TCDN.06 ThS. Nguyễn Hữu Thao 8  
7 Đoàn Thị Oanh           Đặng Thị Huyền Thương        Nguyễn Thị Hoài 48B6 48B5 48B6 Khoa B Thực trạng quản trị tài chính tại công ty Cp du lịch Kim Liên H.QTTC.01 ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 8  
8 Nguyễn Thị Mát    Nguyễn Thị Loan 48T3 Khoa T Hoạt động mua bán và sáp nhập các Ngân hàng tại Việt Nam H.QTTC.02 ThS. Đàm Thị Thanh Huyền 8.5  
9 Hoàng Thị Hương           Vũ Thị Hương             Phạm Thị Hướng 48B6 48B5 48B5 Khoa B Quản trị khoản phải thu tại Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk H.QTTC.03 ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 8.5  
10 Bùi Thị Phương              Đinh Thị Thủy             Phạm Thị Soi 48A2 Khoa A Phân Tích tác động của đòn bẩy hoạt động lên lợi nhuận và rủi ro của ngành dệt may Việt Nam H.QTTC.04 ThS. Đàm Thị Thanh Huyền 8  
11 Vũ Thị Thu Hương       Phan Thị La                    Trần Thị Duyên 48B6 48B5 48B5 Khoa B Sự tác động của cơ cấu vốn đến tỷ suất sinh lời tại một số DN dịch vụ du lịch niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam H.QTTC.05 ThS. Trịnh Công Sơn 8.5  
12 Đoàn Thị Huyền Trang   Trần Thị Trang                  Lê Thị Hải Yến 48A1 Khoa A Công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương đối với kinh tế hộ gia đình H.QTTC.06 ThS. Nguyễn Thị Minh Thảo 9  
13 Nguyễn Thị Thanh Thảo              Phạm Thị Nhung           Đinh Thị Thoa 48K2 Khoa A Tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thuộc ngành SX Xi măng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội H.QTTC.07 ThS. Đỗ Phương Thảo 8.5  
14 Đặng Thị Hằng                Bùi Thị Thanh Trang Nguyễn Thị Lựu 48B3 48B3 48B4 Khoa B Tác động của đòn bẩy tài chính tới lợi nhuận trên vốn CSH của nhóm DN SX lương thực, thực phẩm H.QTTC.08 ThS. Đỗ Phương Thảo 8  
15 Phạm Thị Thanh Hiền     Hồ Thị Hương 48B1 48B2 Khoa B Tác động của đòn bẩy tài chính tới lợi nhuận trên vốn CSH của các DN ngành dược được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh H.QTTC.09 ThS. Đỗ Phương Thảo 8.3  
16 Nguyễn Thị Đào                  Phan Thị  Hường          Phan Thị Duyên 48B3 48B1 48B4 Khoa B Thực trạng nợ công và giải pháp quản lý, xử lý, hạn chế nợ công của Việt Nam hiện nay H.QTTC.10 ThS. Đặng Thu Trang 8  
17 Nguyễn Thị Thu Trang  Tô Minh Trí                  Đoàn Thị Hải Yến 48A2                                   Khoa A Hoạt động mua bán và sáp nhập của các NH ở Việt Nam thực hiện sáp nhập trong bối cảnh khủng hoảng H.QTTC.11 ThS. Ngô Thùy Dung 8  
18 Nguyễn Thị Ánh Ngọc  Nguyễn Thị Phương  Nguyễn Thị Nguyện 48H6                            Khoa H Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đại học thương mại khi sử dụng dịch vụ thanh toán bằng thẻ ghi nợ do NH BIDV cung cấp H.QTTC.12 ThS. Phạm Tuấn Anh 9  
19 Trần Thị Hằng         Nguyễn Thị Dung            Đỗ Thu Hà 48H3 Khoa H Nghiên cứu điều kiện phát triển quỹ ETF trên thị trường chứng khoán Việt  Nam H.NHCK.01 TS. Nguyễn Thu Thủy 8.5  
20 Phạm Thị Thúy Nga     Ngô Thị Hoàng Dung 48H4 Khoa H Đánh giá chất lượng dịch vụ môi giới hỗ trợ giao dịch cho nhà đầu tư của công ty chứng khoán FPTS H.NHCK.02 ThS. Lê Đức Tố 9  
21 Nguyễn Thị Tứ        Nguyễn Huyền My         Đỗ Thị Tuyết 48H6
48H5
48H5
Khoa H Huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt  Nam (BIDV) H.NHCK.03 TS. Nguyễn Thanh Phương 7.8  
22 Nguyễn Thị Hồng Nhung  Trần Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Oanh 48H5 Khoa H Nâng cao tính minh bạch thông tin công bố của công ty đại chúng trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh H.NHCK.04 ThS. Đặng Thị Lan Phương 8  
23 Phạm Thị Lệ Thu      Dương Hồng Nhung 48H4 Khoa H Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường OTC tại Việt Nam H.NHCK.05 ThS. Đặng Thị Lan Phương 8  
24 Bàn Thị Thùy Linh      Phạm Thị Diệu Oanh  Trương Thị Dung 48H2
48H6
48H1
Khoa H Phát triển dịch vụ Mobile Banking tại ngân hàng TMCP Đại Dương Hội sở chính H.NHCK.06 ThS. Đặng Thị Lan Phương 8  
25 Nguyễn Thị Khánh Linh  Nguyễn Thị Lan          Đặng Hải Triều 48H1 48H5 Khoa H Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng VietinBank H.NHCK.07 ThS. Đinh Thị Phương Anh 8  
26 Nguyễn Thị Mai         Đặng Thị Thanh Mơ 48H5 Khoa H Hợp đồng quyền chọn chứng khoán và ứng dụng quyền chọn chứng khoán vào TTCK Việt Nam H.NHCK.08 ThS. Đặng Thị Minh Nguyệt 8.2  
          Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2015  
      Trưởng khoa  
                                                                                                                                                         PGS,TS. Lê Thị Kim Nhung