Cơ cấu tổ chức nhân sự Khoa Tài chính Ngân hàng   11/10/2015 3:24:05 PM

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

Điện thoại: (04) 37688914

Email: tcnh@vcu.edu.vn

Trưởng khoa: PGS.TS, Lê Thị Kim Nhung

Phó trưởng khoa: TS, Nguyễn Thị Minh Hạnh

 

1. Giới thiệu Khoa Tài chính Ngân hàng

Khoa Tài chính - Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 593/TM-TCHC ngày 6/8/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại.

Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng thương mại

            Mã số: TMA 408 - H

Văn bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Khoa gồm 3 bộ môn và 30 giảng viên cơ hữu

 

2. Các bộ môn trực thuộc

2.1. Bộ môn Ngân hàng - Chứng khoán

● Danh sách các cán bộ, giảng viên của bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị, chức danh

Chức vụ

Ghi chú

1

Đinh Văn Sơn

GS,TS, GVCC

Trưởng bộ môn

 

2

Lê Nam Long

ThS, GV

P. trưởng bộ môn

 NCS 

3

Phùng Việt Hà

  ThS, GVC

 

 

4

Vũ Ngọc Diệp

ThS, GV

 

NCS

5

Đặng Thị Minh Nguyệt

ThS, GV

 

 NCS 

6

Lê Đức Tố

ThS, GV

 

NCS

7

Nguyễn Thanh Phương

TS, GV

 

 

8

Đặng Thị Lan Phương

ThS, GV

 

 

9

Đinh Thị Phương Anh

ThS, GV

   

 

2.2. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp

            

● Danh sách các cán bộ của bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị, chức danh

Chức vụ

Ghi chú

1

Vũ Xuân Dũng

TS, GVC

Trưởng bộ môn

 

2

Nguyễn Thùy Linh

ThS, GV

P. trưởng bộ môn

NCS 

3

Lê Thị Kim Nhung

PGS, TS, GVC

Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

 

4

Nguyễn Thị Minh Hạnh

TS, GVC

Phó trưởng khoa

 

5

Nguyễn Thanh Huyền

TS, GV

 CT công đoàn

 

6

Đỗ Thị Diên

ThS, GV

 

NCS

7

Lê Hà Trang

ThS, GV

 

NCS

8

Vũ Xuân Thủy

ThS, GV

Bí thư LCĐ khoa

NCS 

9

Nguyễn Hữu Thao

ThS, GV

 

 

10

Trần Thị Thu Trang

ThS, GV

 

 

11

Lê Thanh Huyền

ThS, GV

 

 

12

Phan Thị Huệ

CN, CVC

Thư ký khoa

 

 

2.3. Bộ môn Quản trị tài chính

            

● Danh sách các cán bộ của bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị, chức danh

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Tuấn Anh

ThS, GVC

Trưởng Bộ môn

 

2

Nguyễn Thị Minh Thảo

ThS, GV

P. Trưởng Bộ môn

 

3

Nguyễn Việt Bình

ThS, GV

 

 NCS

4

Trịnh Công Sơn

ThS, GV

Phó CT CĐ khoa

 

5

Nguyễn Thị Liên Hương

ThS, GV

Bí thư chi đoàn GV

 

6

Đàm Thanh Huyền

ThS, GV

 

 

7

Đỗ Phương Thảo

ThS, GV

 

 NCS

8

Đặng Thu Trang

ThS, GV

   

9

Ngô Thị Ngọc

ThS, GV